Familiemediation

 

 mensen strand kind familiemediation

 

 

Binnen elke relatie, elk gezin, elke familie, komen ruzies en conflicten voor. Indien er een (langer durende) kwestie speelt die u verdeeld houdt, of eaen conflict waarin u niet verder komt maar dat de sfeer wel verziekt, dan is mediation een goed antwoord. Mediation betekent dat een neutrale derde u helpt om gericht -maar vooral met behoud van uw waarden en belangen- een oplossing voor het conflict te vinden. De mediator van Blueprintmediation is gespecialiseerd op dit terrein en helpt u met een respectvolle oplossing.

Bepaal zelf of medation een oplossing kan zijn en beantwoord de volgende vragen
- Hoeveel ‘last’ heeft u van de kwestie?
- Slecht slapen, concentratieproblemen, hoofdpijn, norse stemming, weinig motivatie, boosheid?
- Denken: hoeveel tijd op een dag/ week/ maand denkt u aan hem/ haar/ de kwestie?
- Leidt al deze aandacht tot oplossingen?
- Hoe lang ontwikkelt de kwestie zich al in negatieve richting? Vier, acht, twaalf maanden; twee, drie, vijf jaar?
- Wie is er allemaal bij betrokken, of, wie heeft er allemaal last van?
Indien u een oplossing zoekt met langdurig resultaat dan is het goed om voor mediation te kiezen

 

Voorbeelden van langer durende conflicten:

Erfenis
Er is onenigheid over spullen; over wat er bij de begrafenis is gebeurd; over de financiële afwikkeling, enz.
 
Opvoedingskwesties
Verschil van mening over wel/ geen religieuze opvoeding; over zorgtaken; over schoolkeuze; over contact met familie e/o vrienden; gezags-kwesties; vrijetijd-besteding; waarden en normen.
Zie ook ‘consultatie’
Conflicten over opvoeding hebben vooral een negatief effect op de kinderen zelf. In deze kwesties vormt het belang van de kinderen uitgangspunt in de gesprekken.
 
Samenlevingsconflicten
Huishoudelijke taakverdeling; contact met vrienden en familie; financiële zaken; gebruik van hulp- en dienstverlening; ontrouw; aanpassing aan een nieuwe situatie; waarden en normen.
Zie ook ‘consultatie’