Echtscheidingsmediation

Vechtscheiding

Een vechtscheiding heeft verschillende oorzaken. De meest voorkomende is dat éen partij het gevoel heeft alles kwijt te zijn en hierdoor in crisis raakt. Dat leidt tot verschillende gedragingen:

zoveel mogelijk (zekerheid) willen behouden voor de toekomst
de ander laten voelen hoeveel pijn het doet
In crisis zijn betekent vaak dat het zelfrespect laag is, de denkkracht beperkt en men zich letterlijk ziek kan voelen. Dit leidt tot een houding die niet helemaal adequaat is en waarbij doelen en waardes uit het oog worden verloren. Hier is nood aan een mediator die de vele aspecten van communicatie weet te onderscheiden. Die herkent wanneer het om een pijnlijke uithaal gaat, maar met een relevante wens. Of juist een mild oordeel met een giftige punt. Die niet verschiet bij een verdwaalde kogel, maar het proces kan blijven regisseren. Die respect voor beide partijen blijft uitdragen en je helpt je eigen waarden als leidraad te gebruiken. Die in heldere taal de consequenties van keuzes in beeld kan brengen. Bij een vechtscheiding heeft u iemand nodig die verstand van mens en relatie heeft. De scheidingsmediator van Blueprintmediation is zo iemand.

Meestal zijn twee tot drie bijeenkomsten voldoende. U bent dan weer zodanig met elkaar in gesprek dat u met elkaar de nodige afspraken kunnen maken.

Bel voor een vrijblijvende afspraak: 06-42105452

Echtscheidingsmediation

echtscheiding man vrouw

 

Ook als het geen Vechtscheiding betreft betekent uit elkaar gaan vaak een pijnlijk proces met een onzekere toekomst. Boosheid, pijn en frustratie spelen tegelijkertijd met de praktische regelzaken. Aanwezige kinderen kunnen onbedoeld betrokken raken bij allerlei geschilpunten. Voor alle partijen is het een moeizaam proces dat alle andere levensterreinen overschaduwt.
De scheidingsmediator van Blueprintmediation is een deskundige die jullie helpt een klimaat te scheppen waarin je met elkaar in gesprek kunt gaan over je belangen, wensen en de waarden die je beiden wilt behouden. Een klimaat waarin ook helder wordt wat het belang van kinderen is en hoe jullie het ouderschap vorm kunt geven in een veranderde situatie. Zie het interview.
Ook op langere termijn heeft mediation een positief effect. Het helpt jullie een blauwdruk te maken hoe in de toekomst met elkaar op respectvolle wijze te communiceren. Dat is van belang voor jullie kind(eren), de familie en de gezamenlijke vrienden. Het helpt je om goed een volgende levensfase in te gaan.

Iedere scheiding is maatwerk. In verband met het hoge uurtarief bij de advocaat of financieel adviseur, gebeurt het meer dan eens dat je afspraken maakt waar je later spijt van hebt. Blueprintmediation werkt met een vaste advocaat en financieel adviseur. Indien nodig kunt u hier een beroep op doen tegen een vriendelijke tarief.

Blueprintmediatoon verzorgt alle onderdelen van de echtscheiding, maar daar is niet altijd behoefte aan. Soms is een enkel gesprek rondom een conflict-thema voldoende. Neem contact op met Blueprintmediation om uw wensen kenbaar te maken.
Een volledig echtscheidingstraject bestaat uit de volgende onderdelen:

- Gratis instapconsult

- Drie tot zes Mediationgesprekken

- Afsluitingsgesprek

- Berekeningen van kinder- en partneralimentatie (op verzoek)

- Bestuderen huwelijkse voorwaarden (op verzoek)

- Opstellen ouderschapsplan

- Opstellen scheidingsconvenant

- Opstellen gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding

- Indienen van het verzoekschrift bij de Rechtbank

- Voor kinderen v.a. 12 jaar een oproep van de rechter om gehoord te worden

- Het inschrijven van de echtscheiding in het Register van de Burgerlijke Stand


De registermediator van Blueprintmediation is gespecialiseerd in familie- en echtscheidingszaken.