Referenties

Referenties Blueprintmediation
Vechtscheiding
We konden helemaal niet meer met elkaar praten. Tijdens het eerste gesprek bij jou was dat weer voor het eerst sinds lang zonder ruzie. Voor het eerst een afspraak kunnen maken en ook ná dat gesprek konden we weer praten met elkaar. Ik wil je bedanken, ik heb veel vertrouwen gekregen. Dank je wel.

G.S. te E 12-2017

Echtscheiding
Beste anouska, dank je voor de hulp en afwikkeling omtrent de scheiding. Van mij ook heel erg bedankt voor de prettige aanbeveling en ik zal je zeer zeker aanbevelen, als dit nodig mocht zijn.

I.R te H. 10-2017

Partnerrelatie
Mede door de Burn Out van mijn vriend, heeft onze relatie een zware tijd achter de rug. We hebben Anouska gevraagd ons te helpen elkaar weer te begrijpen en waarderen.

Ze heeft een bijzonder goede manier van communiceren waarbij er niet langer om de feiten heen gedraaid kan worden. Hiermee komt helder op tafel wat het probleem is en kan er samen aan gewerkt worden. Wij zijn hier binnen een paar gesprekken enorm mee geholpen!

Clienten partnerrelatietherapie te H. 05-2017

Echtscheiding
De reden waarvoor wij voor meditation kozen; Mijn vrouw had besloten om van mij te scheiden. Een kennis van mij (haar zoon was onlangs ook gescheiden via een mediator) vertelde mij dat ik een mediator zou inschakelen dit zou goedkoper zijn als een advocaat. Vooral omdat wij op een nette manier uit elkaar wilden gaan. Zo kwamen wij in contact met Bleuprint mediation. Een betere keus hadden we niet kunnen maken. Tijdens het kennismakingingsgesprek werden de kosten alsook de stappen een voor een duidelijk en met begrijpbare taal uitgelegd. Zo werden wij heel goed bijgestaan in periodes waar wij het moeilijk kregen in de privésfeer. In haar bijzijn konden we deze heel goed bespreken en kwam ze steeds met een geweldige oplossing. Hoe de mediator de kwestie behandelde; Onze Mediator was overal goed van op de hoogte en luisterde goed naar ons verhaal zoals wij het het liefst voor onszelf en de kinderen wilden. Door haar kennis van zaken en haar klantgerichtheid zijn grote schulden en bijkomende onkosten voor ons beperkt gebleven. Nu na afloop kunnen wij beide zeggen dat wij geen moment spijt hebben over de afhandeling van onze scheiding vooral omdat er ook kinderen in het spel waren. Mediation voldeed dan ook ruimschoots aan onze verwachtingen.

J.H. T. te L

Echtscheiding
Ik wil u bij deze hartelijk bedanken voor de steun die U ons hebt gegeven. Ik had het niet verwacht maar wij kunnen momenteel zeer goed met elkaar praten. Ik hoop dat dit ook zo voort zal zetten als mijn vrouw dadelijk uit huis is.

J.T te W.

Vader-Gezin
"Enige tijd geleden werd ik, op 54 jarige leeftijd, geconfronteerd met een gedragsstoornis. Aangezien Anouska voor ons geen onbekende was, werd deze stoornis aan haar voorgelegd en zij liet mij een tweetal testen doen en hieruit bleek dat ik een stoornis in het autistisch spectrum had. Toen begon een zwerftocht langs huisarts, ggz en gespecialiseerde organisaties op dit terrein. Dit nam heel veel tijd in beslag met diverse testen en onderzoeken en voornamelijk wachten op uitslagen. Uiteindelijk kwam naar voren dat deze stoornis inderdaad binnen het autistisch spectrum was gelegen. Een behandeling was niet direct voor handen en ik kreeg het advies om middels praatgroepen en bijeenkomsten te zoeken naar mogelijkheden te zoeken naar een oplossing. Dit was voor mij behoorlijk vaag en bood om voorhand nauwelijks vooruitzicht op verbetering. De uitkomst van de onderzoeken en testen hebben wij (mijn vrouw en ik) aan Anouska voorgelegd en haar om advies gevraagd. Na een eerste gesprek heeft Anouska voor ons een plan van aanpak opgesteld. Middels gesprekken, individueel en gezamenlijk, en ook met onze kinderen heeft zij zeer duidelijk en helder mijn stoornis in beeld gebracht en tevens aan ieder van ons handvatten gegeven om hier mee om te gaan en middels correcties mij weer op de juiste weg terug te brengen en door onderkennen en erkennen van mijn stoornis en dit weer in een breder perspectief te brengen. Hierdoor verbeterde mijn omgangsvormen en verminderde gaandeweg de excessen van mijn stoornis. Dit had en heeft tijd nodig, maar door wederzijdse acceptatie van mijn stoornis, is de omgang hiermee zeer acceptabel geworden en zitten wij nog steeds in een verbeteringsproces en weten ons gesteund door het feit dat wij Anouska altijd kunnen her benaderen indien wij in ons proces (dreigen)) vast te lopen. Ik ben Anouska zeer dankbaar en erkentelijk voor haar hulp. Ik ben mij ook terdege bewust dat zij mijn huwelijksrelatie en mijn relatie met onze kinderen heeft gered."
A.v.B. te S.

Echtscheiding
“We waren tien jaar bij elkaar. Het was altijd een hartstochtelijke, onstuimige, soms gewelddadige relatie. Maar hij was bedwelmend, opwindend, nooit saai. Op het laatst kwamen we op een punt dat we beseften dat we een harmonieuzer, makkelijker, rustiger leven konden leiden met andere partners. We besloten uit elkaar te gaan. We gingen er op een avond voor zitten en maakten een lijst met alles wat er in huis was en werden het eens over wie wat zou krijgen. We beslisten hoe we de financiën zouden verdelen en wie het huis mocht houden. Het was bijna een blauwdruk voor een vriendschappelijke scheiding. Zoals afgesproken zocht ik een advocaat op en vroeg hem ons juridisch bij te staan. Dat was het eerste probleem. Hij gaf me het advies om mijn echtgenoot door een andere advocaat te laten vertegenwoordigen, niet door hem. Mijn man nam toen een advocaat in de arm en toen begonnen de problemen pas goed. Vanaf dat moment gingen de dingen een eigen leven leiden. Het proces werd per definitie conflictueus. Elk onbenulligheidje werd een punt. Zelfs de waarde van de respectievelijke auto’s werd onderzocht in een poging van beide advocaten om alles rechtvaardig te verdelen. Maar het punt was dat we zelf al hadden besloten wat we wilden. We wilden niet dat een stel vreemden in ons leven ging duiken. Het leidde tot veel ruzies. Elk van ons gaf de ander de schuld. We konden in die tijd niet zien dat het de advocaten waren die de inzet verhoogden. We wilden allebei echt als vrienden uit elkaar gaan ter wille van de kinderen (Charlish, 2000:36).”

“…Ik weet zeker dat we in een vechtscheiding terecht waren gekomen als we hier niet waren komen praten”.
P.K. te C.
Vader-zoon
"Ik ben een kind van gescheiden ouders. Als gevolg van die scheiding had ik geen contact meer met mijn vader. Daarover heb ik me nooit vragen gesteld. Toen ik echter zelf een serieuze relatie kreeg en vader werd kwamen die vragen wel. Ik kwam erachter dat psychiatrische problematiek van zowel mijn moeder als mijn vader van grote invloed is geweest op de scheiding en de beelden die daarna zijn ontstaan. Bij mijn zoektocht heeft Anouska mij heel goed begeleid. Door de juiste vragen te stellen en mij aan het werk te zetten kwam ik op het juiste spoor en kreeg ik goede inzichten. Deze beeldvorming over mijn ouders en mijn jeugd heeft bijgedragen aan 'wie ik ben' en 'hoe ik in het leven wil staan'.
- cliënt -
Zussen
"Met Anouska Cremers heb ik een aantal gesprekken gevoerd nadat er een conflict was ontstaan tussen mij en mijn zus. Als gevolg van dat conflict was de relatie tussen ons moeizaam. Na een aantal jaren negeerde mijn zus de pogingen tot contact die ik deed. Pijnlijk en treurig, zeker omdat we ons in een levensfase bevonden waarin we allebei moeder werden en onze kinderen opgroeiden zonder elkaar te zien. Omdat ik onvoldoende begreep wat er aan de hand was en grip wilde krijgen op de situatie besloot ik met Anouska Cremers in gesprek te gaan: Haar theoretische bagage in combinatie met een praktische insteek gaven mij zowel inhoudelijke inzichten als praktische handvatten om met de situatie om te gaan. Met haar kennis van Kinderen van een Ouder met Psychiatrische Problematiek (KOPP) - in mijn geval aan de orde - liet ze me de invloed zien van patronen die tussen mij en mijn zus in onze jeugd zijn ontstaan. Haar advies om mijn zus een 'brief uit mijn hart' te schrijven en om - daar waar mogelijk - afstand te nemen van patronen van weleer, resulteerde uiteindelijk in het herstel van ons contact. Er is nog een lange weg te gaan, maar de basis is gelegd."
- client -


Echtgenoten
“Hartelijk dank voor het op weg helpen van ons. Ook al hebben we elkaar slechts een paar keer gezien, jouw input heeft ons wel enorm geholpen.”
B.v.d.Z. te L.

Uitvoering ouderschapsplan
Mevrouw bedoelt te zeggen: ‘maak de alimentatie tijdig over; ik heb geld nodig om boodschappen te doen. Maar zij zegt: ‘ik had geen geld en kon zelfs de medicijnen van Stephanie niet halen. Zij kon dus niet mee op schoolreisje.” Meneer verstaat: ‘ wat ben jij toch een slechte vader: door jouw handelswijze misgun je Stephanie haar schoolreisje’. (Zonnenberg, 2001:65)

“…ik ben zó blij dat we hier geweest zijn”
D.Z. te Z.